Distansritt!

 

Här är Gustens och mina distansritter.

Mål 2005!

Vårat distansmål 2005 är att rida två godkända 50 Km tävlingar för att kunna ansöka om Svenska jordhästföreningens prestationsmedalj vlör silver i distans. Bronset togs 2004, krävdes två godkända CR. För att få guld krävs två godkända 80 KM tävlingar och de målet kommer vi inte satsta på grund av Gustens ålder.

Datum Ritt Kilometer Tävling eller CR
2003-04-20 Bergaritten Läs mer 40 CR
2004-04-18

Bergaritten 

40 CR

2004-06-05

Rönningeritten Läs mer

50

T

2005-04-17 Bergaritten Läs mer 40 CR